NieToNieJa

105 tekstów – auto­rem jest NieTo­NieJa.

Marzę o niebie z kimś tyl­ko dla siebie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 października 2011, 19:39

Zda­je się że nasze życie zaw­sze jest in­ne niżeli byśmy chcieli. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2011, 20:16

Po­dob­no gdzieś jest każde­go dru­ga połowa. Przes­tałam w to wie­rzyć, by zacząć od no­wa. Trze­ba kochać, ro­zumieć i sza­nować by tą drugą połowę dopasować. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 marca 2011, 12:58

Krocząc po Miłość bądź pew­ny że kiedyś się o Nią potkniesz. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 marca 2011, 16:54

Ogólnie cisza, nie ma słońca - pękła życia klisza... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 marca 2011, 13:10

Daj­cie emoc­ji garść przy­naj­mniej na ten czas. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 lutego 2011, 12:42

I mi­mo ze nie znam two­jego ad­re­su, two­jego naz­wiska, two­jego głosu - czuję że jes­teś naj­bliższą mi osobą.


de­dyko­wane Piotrowi. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 lutego 2011, 15:06

Ko­biety mają co­raz większe ja­ja a mężczyźni co­raz częściej dają się wydymać. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 stycznia 2011, 22:44

Uwiel­biam te sa­mot­ne no­ce w cza­sie których od­wie­dzasz mnie w snach.


__
Piotrowi. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 stycznia 2011, 21:50

Iry­tuje mnie że ta cząstka mnie która była z tobą ciągle nie pot­ra­fi się pod­nieść , a ja idę z wy­soko pod­niesioną głową sta­wiając czoła no­wemu życiu.

_
P. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 stycznia 2011, 12:31

NieToNieJa

"A człowiek gdy mu źle , gdy świat sie wali, gdy stoi w tłumie a nikt go nie widzi i nie słyszy , wtedy robi różne rzeczy. Tworzy swoją ucieczkę . Nie liczy sie z innymi bo chce tylko poczuć sie lepiej. Nieświadomie buduje taka swoja wieże Babel z której niestety prędzej czy później sie spada. I najczęściej znów sie buduje. Tak juz jest"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NieToNieJa

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność